Organisationen

 

Ledelse

Steen Lundsfryd, CEO og grundlægger af Housing Denmark, er Housing Denmarks ansigt udadtil. Han står i spidsen for størstedelen af den strategiske videreudvikling af virksomheden, den generelle optimering og de visionære tiltag. Endvidere er han ansvarlig for mange større kundekontrakter og B2B samarbejder.

Se kontaktoplysninger

 

Housing Agents

Housing Agent-teamet er ansvarlige for besigtigelserne af alle nye boliger, og de er altid i kontinuerlig dialog med vores udlejere omkring boligudlejningen og vores tillægsservices (se services)

Teamet er ligeledes ansvarlig for alle fremvisninger og forhandler så vidt muligt de efterfølgende lejekontrakter på plads så alle parter er glade.

Housing agenterne gør altid deres bedste for at finde det bedste match mellem lejer og udlejer – altid med udlejer aktivt involveret i processen, og med denne som endelig beslutningstager.

Se teamet


Back Office

Vores supervisor og vores trainee, udgør til sammen vores vigtige back-office funktion, som tager sig af telefonpasningen og sørger for at kunderne bliver betjent af de rette personer. Endvidere sørger de for alle praktiske gøremål, som får dagligdagen hos Housing Denmark til at køre på skinner.

Se teamet


Administration og bogholderi

Denne afdeling sørger for den daglige bogføring, momsafregning, afregninger med udlejerne, almindelig fakturering, lønbehandling, forberedelse af materiale til brug for årsafslutning, mv.

Sædvanligvis foregår afregninger over for udlejerne hver fredag, således at lejernes indbetaling af depositum mv.  kan blive videreført til den pågældende udlejers konto.

Se teamet

 

Housing Denmark Services

Carsten Lundsfryd, business and development manager HD (A), varetager den daglige koordinering og ledelse i Housing Denmark Services, som er ”det andet ben” i organisationen og som leverer og udfører alle vores tillægsservices

Se tillægsservices

Jan Høgh Sørensen, ejendomsinspektør, varetager udførelsen af de vigtige ind- og udflytningsrapporter, som udlejere kan bestille via Housing Agenterne i forbindelse med, at boligen overdrages eller tilbageleveres. Disse opgaver udføres elektronisk ved brug af Ipad, som sikrer at intet undlades når boligen gennemgås.

Se teamet

 

Kontakt os

Fortæl os, hvad vi kan hjælpe
med, så
vender vi tilbage til dig
inden for 24 timer.

Ring på telefon

+45 70 2004 70

Kontakt os